หลวงพ่อพระโตโคตะมะ องค์ที่ื ๙

หล่อองค์พระโตโคตะมะ (องค์ที่ ๙)

วัดเสนาวงศ์ ชุมชนท่าบ่งมั่ง ต.วาริน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี