หลวงพ่อพระโตโคตะมะ องค์ที่ ๑๑

หล่อพระโตโคตะมะ (องค์ที่ ๑๑) วัดป่าโนนกอง อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ