หลวงพ่อพระโตโคตะมะ องค์ที่ ๑๗

หลวงพ่อพระโตโคตะมะ (องค์ที่ ๑๗) วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ณ.วัดใต้ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ในวันที่ ๒๔-๒๙ เมษายน๒๕๕๕

กำหนดการณ์

วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เทหน้าตัก “หลวงพ่อพระโตโคตะมะ”

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ประกอบพิิมพ์ “องค์หลวงพ่อพระโตโคตะมะ”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ เทพิมพ์ใหญ่ “องค์หลวงพ่อพระโตโคตะมะ”

วันศุกร์-เสาร์ที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ เทพิมพ์ใหญ่ “องค์หลวงพ่อพระโตโคตะมะ”

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ ถอดพิมพ์ .เปิดพระเนตรถวาญพระหัตถ์ “องค์หลวงพ่อพระโตโคตะมะ”

โดยพระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต) เป็น ประธานในพิธี

พร้อมสรงน้ำเนื่องในวันอาุยุวัฒนะมงคล