หลวงพ่อพระโตโคตะมะ องค์ที่ ๓๐

เรียนเชิญเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายและลูกหลานพระยาธรรมชาวศิวิไลซ์ร่วมกันสั่งสมบุญบารมีด้วยการสวดมนต์ถวายในงานพิธีสถาปนาพุทธาภิเษก ” หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ” องค์ที่ ๓๐ ของประเทศไทยและของโลก พร้อมกับการเปล่งวาจาสาธุการ ” ศิวิไลซ์ ชัยโย ” โดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดโนนม่วง ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗