หลวงพ่อพระโตโคตะมะ องค์ที่ ๕๔

เรียนเชิญเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย
ร่วมสร้างบุญบารมีด้วยการเทปูนหล่อพระ ” หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ” ขนาดหน้าตักกว้าง ๙ เมตร องค์ที่ ๕๔ ของประเทศไทยและของโลกระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ วัดยางสีสุราช ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม