อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน สู่วัดภูพลานสูง

อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน สู่วัดภูพลานสูง ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔