อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานชั่วคราว…

เช้าวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ไปประดิษฐานชั่วคราว ที่วัดแสนชะนี ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี