อุปกรณ์หล่อหลวงพ่อพระโตโคตะมะ

อุปกรณ์หล่อหลวงพ่อพระโตโคตะมะ  ขนาดหน้าตัก 9 เมตร สูง 16 เมตร  (เฉพาะองค์)
เหล็ก 16 ม.ม. 100 เส้น
เหล็ก 12 ม.ม. 150 เส้น
เหล็ก 6 ม.ม. 20 เส้น
ลวดมัดเหล็ก 25 มัด
อิฐบล็อก 1,000 ก้อน
หิน 60 คิว
ทราย 60 คิว
ปูนปอร์ตแลนด์ (ช้างแดง) 500 ถุง
ปูนกาว 5 ถุง
ไม้หน้า 3 ยาว 4 เมตร 200 ตัว
ไม้อัด 100 ม.ม. เกรด A 25 แผ่น
ตะปู 3 1 ลัง
ตะปู 4 1 ลัง
ตะปู 1.5 5 ก.ก.
ดินน้ำมัน 20 ก.ก.
น้ำมันเครื่องใหม่ 20 ลิตร
น้ำมันโซล่า 10 ลิตร
ถัง 200 ลิตร 38 ใบ
คีมมัดลวด 1 โหล
ค้อน 8 ด้าม
ถุงมืออนามัย 5 กล่อง
สังกะสีแผ่นเรียบ 5 แผ่น
ค้อน 8 หัว
เกียงใบโพ 10 อัน
น็อต เบอร์ 21 ยาว 3 นิ้ว
พร้อมแหวนหัวท้าย 300 ตัว
สว่านเจาะปูน 3 ตัว
ดอกสว่าน 6 ม.ม. เจาะปูน
ถุงมือผ้า,ถังปูน,เชือก

รวมค่าวัสดุอุปกรณ์โดยประมาณ จำนวน 1,000,000 บาท
ค่าดูแลบริหารจัดการพิมพ์ จำนวน 300,000 บาท
ติดต่อ พระปลัดสัจจา สุทฺธจิตฺโต โทร. 082-865-9442,090-3453055

อุปกรณ์หล่อหลวงพ่อพระโตโคตะมะ  ขนาดหน้าตัก 3.60 เมตร
เหล็ก 12 ม.ม. เบา 25 เส้น
เหล็ก 9 ม.ม. 25 เส้น
เหล็ก 6 ม.ม. 5 เส้น
ลวดมัดเหล็ก 10 มัด
ปูนปอร์ตแลนด์ (ช้างแดง) 130 ถุง
ปูนกาว 2 ถุง
อิฐบล็อก 600 ก้อน
หิน 15 คิว
ทราย 15 คิว
ไม้อัด 3 แผ่น
ถุงมืออนามัย เบอร์ M 1 กล่อง
ดินน้ำมัน 5 ก.ก.
น้ำมันเครื่องใหม่ 5 ลิตร
น้ำมันโซ่ล่า 3 ลิตร
ถัง 200 ลิตร 6 ใบ
ไม้ทำนั่งร้าน,ถังปูน,เชือก

รวมค่าวัสดุอุปกรณ์โดยประมาณ จำนวน 150,000 บาท
ค่าดูแลบริหารจัดการพิมพ์ จำนวน 70,000 บาท
ติดต่อ พระอาจารย์อุดม จันทสิโล
(ปู่บุญค้ำ เพียงดิน) โทร. 090-745-3031

อุปกรณ์หล่อหลวงพ่อพระโตโคตะมะ  ขนาดหน้าตัก 2 เมตร
เหล็ก 12 ม.ม. 10 เส้น
เหล็ก 9 ม.ม. 10 เส้น
เหล็ก 6 ม.ม. 5 เส้น
ลวดมัดเหล็ก 2 มัด
ปูนปอร์ตแลนด์ (ช้างแดง) 50 ถุง
หิน 10 คิว
อิฐบล็อก 250 ก้อน
ทราย 10 คิว
ไม้อัด 10 ม.ม. เกรด A 2 แผ่น
น้ำมันเครื่องใหม่
ดินน้ำมัน 3 ก.ก.
ถุงมืออนามัย เบอร์ M 1 กล่อง

รวมค่าวัสดุอุปกรณ์โดยประมาณ จำนวน 25,000 บาท
ค่าดูแลบริหารจัดการพิมพ์ จำนวน 15,000 บาท
ติดต่อพระอาจารย์สมชาย ปริปุณโณ
(ครูบาเจ้ากู่คำ) โทร 087-999-3360

อุปกรณ์หล่อหลวงพ่อพระโตโคตะมะ  ขนาดหน้าตัก 1.20 เมตร
เหล็ฏ 6 ม.ม. 5 เส้น
ลวดมัดเหล็ก 1 มัด
ปูนปอร์ตแลนด์ (ช้างแดง) 10 ถุง
ปูนกาว 1 ถุง
หิน 2 คิว
ทราย 2 คิว
อิฐบล็อก 50 ก้อน
ไม้อัด 10 ม.ม. เกรด A 1 แผ่น
น้ำมันเครื่องใหม่
ดินน้ำมัน

รวมค่าวัสดุอุปกรณ์โดยประมาณ จำนวน 3,000 บาท
ค่าดูแลบริหารจัดการพิมพ์ จำนวน 7,000 บาท
ติดต่อ พระอาจารย์ขวัญพเนตร สิริภัทโท โทร. 084-743-6784

อุปกรณ์หล่อพระสีวลี สูง 4 เมตร
เหล็ก 12 ม.ม. 10 เส้น
เหล็ก 9 ม.ม. 10 เส้น
ปูนปอร์ตแลนด์ (ช้างแดง) 25 ถุง
หิน 5 คิว
ทราย 5 คิว
ลวดมัดเหล็ก 2 มัด
น้ำมันเครื่อง 5 ลิตร
น้ำมันโซล่า 3 ลิตร
ดินน้ำมัน 5 ก.ก.

รวมค่าวัสดุอุปกรณ์โดยประมาณ จำนวน 15,000 บาท
ค่าดูแลบริหารจัดการพิมพ์ จำนวน 25,000 บาท
ติดต่อ พระอาจารย์อุทัย ทีปวังโส โทร 087-946-9987

อุปกรณ์หล่อพระสังกัจจาย ขนาดหน้าตัก 3.60 เมตร สูง 5 เมตร
เหล็ก 4 หุน ป้องอ้อย 50 เส้น
เหล็ก 3 หุน 30 เส้น
เหล็ก 2 หุน 200 เส้น
ปลอกซีเมนต์ 50 ซ.ม. ปลอก
ลวดมัดเหล็ก 10 มัด
ปูนปอร์ตแลนด์ (ช้างแดง) 100 ถุง
ปูนกาว 10 ถุง
อิฐบล็อก 300 ก้อน
หิน 15 คิว
ทราย 15 คิว
น้ำมันเครื่อง 5 ลิตร
น้ำมันโซล่า 3 ลิตร
ดินน้ำมัน 5 ก.ก.

รวมค่าวัสดุอุปกรณ์โดยประมาณ จำนวน 100,000 บาท
ค่าดูแลบริหารจัดการพิมพ์ จำนวน 50,000 บาท
ติดต่อ พระอาจารย์สนั่น ธัมฺมธีโร โทร 087-253-9520