เทศกาลงานกฐิน”คืนถิ่นภูพลานสูง”

เทศกาลงานกฐิน.. " คืนถิ่นภูพลานสูง "

เทศกาลงานกฐิน..
” คืนถิ่นภูพลานสูง “

เทศกาลงานกฐิน..
” คืนถิ่นภูพลานสูง ”
เรียนเชิญ/เจริญพร..
ท่านพุทธศาสนิกชนชาวศิวิไลซ์
ร่วมกันสั่งสมบุญกุศล
ด้วยการถวายผ้าพระกฐิน
แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำนำพรรษาครบถ้วนไตรมาส
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
กำหนดการ..
เย็นวันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ..
มีพิธีสวดมนต์สมโภชองค์ผ้าพระกฐิน ณ ศาลากลางบ้าน บ้านหลักเมือง
เช้าวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม
มีการประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐิน
เป็นเสร็จพิธี
Phuuphalarnsoung Temple, Najalouy district, UBONRATCHATHANEE province.
Near the Emerald triangle THAI – LAOS – CAMBODIA.

โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เป็นประธานสงฆ์
ณ ศาลาวิบูลย์ธรรมธาดา สถานที่ประดิษฐาน.. * พระสุริยะธาตุ.. พระบรมสารีริกธาตุองค์เอกของโลก *
ตั้งอยู่ในพื้นที่.. ” พุทธอุทยาน เฉลิมพระเกียรติ วังพระนิพพาน ” วัดภูพลานสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
เขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
ชายแดนสามเหลี่ยมมรกต ไทย – ลาว – กัมพูชา

มุนี.

www.suriyathatcivilize.org

Pictures and Report by..
REMUNEE NOPPHASITSINTHU.
OVERSEAS DHAMMADUTA BHIKKHUS , CLASS 24.