เทศกาล. สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ

เทศกาล. สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ
วัดภูพลานสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
11-17 เมษายน 2557
12 เมษายน 2557 อัญเชิญ ” หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ”
องค์จำลอง 9 นิ้ว ประดิษฐาน ที่ศาลาบุษบก ” บ่อน้ำบุ้น ”
13 เมษายน 2557 สรงน้ำ วันเกิดหลวงปู่ภรังสี
15 เมษายน 2557 พิธีอัญเชิญยอดฉัตร ประดิษฐาน
ณ ยอดมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท
16 เมษายน 2557 อัญเชิญ ” พระบรมสารีริกธาตุ ” องค์เอก
ทั้งหมด ไปประดิษฐานชั่วคราว ณ วัดสาขาต่างๆประมาณ 8 วัด