ร่วมประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ” องค์เอกของโลก ” ในวันออกพรรษา

เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนชาวศิวิไลซ์ ร่วมประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ” องค์เอกของโลก ”
ในวันออกพรรษา อังคารที่ 27 ตุลาคม พุทธศักราช 2558 เวลา 12.00 นาฬิกา ณ ศาลาวิบูลย์ธรรมธาดานุสรณ์ วัดภูพลานสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี