เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสร้างบุญบารมี…

เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่าน
ร่วมสร้างบุญบารมีกับ.. พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง ในโครงการสร้างตัวตนรูปเหมือน
๑.” หลวงปู่ใหญ่มหาโมคคัลลานะ ” ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕ เมตร
๒.” หลวงพ่อองค์ดำ ”
๓.” พระอัคครสาวก ” ในสมัยพุทธกาล เพื่อประดิษฐานไว้.. ณ วัดป่าคำบอน ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

โดยท่านสามารถบริจาคสมทบทุนสร้างได้ที่..
บัญชีกองทุน ” สุริยะธาตุ ” วัดภูพลานสูง ธนาคารออมสิน สาขานาจะหลวยหมายเลขบัญชี 055-740193499