หลวงพ่อพระโตโคตะมะ องค์ที่ ๕๗

ร่วมสร้างบุญบารมีกับบทบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโลก

หลวงพ่อพระโตโคตะมะ องค์ที่ ๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ถึง ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘

ณ วัดศิวิไลซ์ ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี