เรียนเชิญเจริญพรพุทธศาสนิกชนชาว ศิวิไลซ์

เรียนเชิญเจริญพรพุทธศาสนิกชนชาว ศิวิไลซ์ ร่วมชม & ร่วมขบวนอัญเชิญสัญญาบัตรพัดยศเพื่อประกอบพิธีฉลองสมณศักดิ์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง
วันที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘