เรียนเชิญเจริญพร งานปฏิบัติธรรมและปริวาสกรรมประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

เรียนเชิญเจริญพร งานปฏิบัติธรรมและปริวาสกรรมประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ และสมโภชหลวงพ่อ * พระโตโคตะมะ * ปางเลไลย์ก วันที่ ๑๓ – ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ พุทธอุทยาน เฉลิมพระเกียรติ วังพระนิพพาน วัดภูพลานสูง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี