ใกล้เริ่มแล้วครับ.. กับงานปริวาสกรรมประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

ใกล้เริ่มแล้วครับ.. อังคาร ๑๓ – พฤหัสบดี ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘

ณ พุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ วังพระนิพพาน วัดภูพลานสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
จึงขอเรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเข้ามาสู่สถานลานธรรมด้วย หัวใจศิวิไลซ์ ด้วยกันเทอญ.!