๛ บทย่อมหาศักดานุภาพ ของหลวงปู่ใหญ่มหาโมคคัลลานะ ๛

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร ได้กราบอาราธนาอัญเชิญ  ๛ บทย่อมหาศักดานุภาพ ของหลวงปู่ใหญ่มหาโมคคัลลานะ ๛
เพื่อนำมาเผยแพร่เป็นครั้งแรกของโลก ณ วัดป่าบ้านคำบอน ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ให้เป็นที่พึ่งทางใจแก่พุทธศาสนิกชนชาวศิวิไลซ์ผู้มีศรัทธาต่อตำนานสุริยะธาตุ