๛ หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ๛

จากแบบพิมพ์ชุดที่ ๒ ของวัดภูพลานสูง โครงการหล่อพระสืบชะตาหลวง
๛ หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ๛ องค์นี้เป็นองค์ที่ ๖ ในขนาดหน้าตักกว้าง ๙ เมตร , สูง ๑๗.๕๐ เมตร ทำการเทปูนหล่อระหว่างวันที่ ๑๘~๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ได้ประดิษฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ วัดภูวังน้ำจั้น บ้านโดมประดิษฐ์ ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

Loungphor Phrato ” KOTAMA ” build with in four days. 18-21 May 2016 Wild 9 meters, tall 17.50 meters.