Tag Archives: ข้อพระหัตถ์เบื้องขวา

ข้อพระหัตถ์เบื้องขวา

12

     หลวงพ่อภรังสีได้ทราบจากหลวงปู่ใหญ่มหาโมคคัลลานะว่า ในว้นพฤหัสบดีที่ ๒๘ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก  พระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์เบื้องขวา  จะได้เสด็จออกจากปราสาทหินศาลพระพรหมถึงวันภูพลานสูงในเวลา ๐๔.๐๐ น.แล้วจะได้เสด็จลึกลงไปอยู่ใต้พื้นดิน ๙ เมตร บริเวณลานธรรม  รวมเป็นเวลา ๑๕ชั่วโมง  จากนั้นจึงเคลื่อนมาอยู่บนพระหัตถ์ของพระพุทธชินราชบนลานธรรมหลวงพ่อภรังสี  ได้เล่าเรื่องนี้เป็นการภายในแก่ผู้ใกล้ชิด  เพื่อเริ่มเตรียมการรับเสด็จอย่างเร่งด่วน  โดยได้ตระเตรียมบุษบกไว้บนศาลาวิบูลธรรมธาตานุสรณ์เพื่อเป็นสถานที่ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนอกจากนี้  หลวงพ่อภรังสียังได้จัดให้มีการปฎิบัติธรรม  ถวายเป็นปฎิบัติบูชา  มีฆาราวาสประมาณ ๒๐๐ คนเข้าร่วมในพิธีด้วย  ฝ่ายบรรพชิตจากอำเภอน้ำยืน  มีพระอาจารย์บุญเพ็ง อธิจิตโต  ประธานสงค์วัดคีรีบรรพต  พระอาจารย์ถนอม กิตติญาโณและพระอาจารย์ประมวลเตชปัญโญ  จากวัดบ้านเปือยและพระภิกษุสามเณรรวม ๓๐ รูป  ครั้นเมื่อเวลา๑๙.๐๐ น.  หลวงพ่อภรังสี  ได้ทราบด้วยญาณวิถีว่า  บัดนี้พระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์เบื้องขวา  ได้เคลื่อนจากใต้พื้นดินบริเวณลานธรรมมาอยู่บนพระหัตถ์ของพระพุทธชินราชบน ลานธรรมแล้ว  หลวงพ่อภรังสีถือพานดอกบัว  โดยมีพระอาจารย์บุญเพ็งถือเครื่องสักการบูชาอยู่ทางด้านขวาอาจารย์น้อยน้อง ชายของหลวงพ่อภรังสีถือเครื่องสักการบูชาอยู่ทางด้านซ้ายหลวงพ่อภรังสี  ได้นำบรรพชิตและฆาราวาส  กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย  และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์  จากพระหัตถ์ของพระพุทธชินราช  มาบนพานดอกบัว  และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเสด็จนำกระบวนฆาราวาสและบรรพชิต  สู่ศาลาวิบูลธรรมธาตานุสรณ์  ฆาราวาสและบรรพชิตร่วมกันสวดบทพุทธคุณตลอดเส้นทางดำเนินสู่ศาลาวิบูลธรรมธา ตานุสรณ์  จากนั้นได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์เบื้องขวา  ... Read More »