Tag Archives: คำทำนายเกี่ยวกับโลกศาสนาบ้างเมืองยุคศิวิไลซ์

คำทำนายเกี่ยวกับโลกศาสนาบ้างเมืองยุคศิวิไลซ์

     เรื่องนี้หลวงพ่อพูดไปแล้ว  นั่นคือเรื่องราวในปัจจุบัน  เหตุการณ์บ้านเมืองมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ  ยุคนี้ต่อไปก็เข้าสู่ยุคศิวิไลซ์เต็มตัว  ศิวิไลซ์รุดหน้า ยุคศิวิไลซ์เริ่มต้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๐   นั้นแหละเข้าสู่ยุคศิวิไลซ์แล้วตั้งแต่ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔  เป็นเวลา ๕ ปี  มันก็ลง ๕ เพราะว่าพระพุทธองค์ทรงประทับรอยพระพุทธบาทเมื่อพระชนมายุ ๕๐ พรรษา  หลวงพ่อมาเปิดรอยพระพุทธบาทต้อนรับ พ.ศ. ๒๕๕๐  เริ่มเข้าสู่ยุคศิวิไลซ์  ต่อมาก็เกิดปฐมเหตุแห่งการเป็นตำนาน  เกิดเป็นม็อบสี  เกิดจราจลวุ่นวาย  เรื่องราวต่าง ๆ มาเริ่มตรงนี้  ตอนนี้เข้าสู่ยุคศิวิไลซ์ ๕ สมัยไปแล้ว๕ ปีไปแล้ว  และต่อไปก็จะเกิดเรื่องขึ้นใหม่ย้ายไปเรื่อย ๆ  ยุคศิวิไลซ์ มีลักษณะดังพระพุทธองค์ว่า  โลกนี้จะเรียบเป็นหน้ากอง  เพราะอะไรเพราะต่อไปภายเบื้องหน้าโลกมนุษย์เราจะมีการปกครองเสมอภาค  สิทธิการปกครองจะเสมอภาคกันหมด  สิทธิคือให้อำนาจแก่ประชาชนเป็นประชาธิปไตยเต็มตัว  โดยอาศัยศีลธรรม  เมตตาธรรมเป็นหลักในการปกครอง  หลักธรรมาธิปไตย  ดังนั้นมันจะใหญ่จะสูงจะเท่าเทียมกันหมดในยุคศิวิไลซ์คนจะเท่าเทียมกันหมด ทุกอย่าง  กว่ากรรมมหาฤทธิ์จะขึ้นมาครองบัลลังก์  พระพุทธองค์ตรัสว่า  เราไม่ให้ใครเกินหลานเรา แม้แต่พระองค์ท่านเมื่อยังเยาว์วัยยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่  โลกยังกระหึ่มสั่นสะเทือนเหมือนในอดีต  ตอนที่ท่านเกิดเป็นช้างเผือกงาแก้ว  ช้างตายทั้งโขลง  พ่อก็ตาย พอเกิดเป็นช้างน้ำงาด พญานาคแพ้ตายเกือบหมดบาดาล  พอมาเกิดเป็นมนุษย์เบื้องบนก็สั่นสะเทือน  เกิดความวุ่นวายในช่วงปลายรัชสมัย  ใครขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็ปั่นป่วนไปหมด  ... Read More »