Tag Archives: รายชื่อวัด

รายชื่อวัดที่ร่วมสร้างหลวงพ่อพระโตโคตะมะ

รายชื่อวัดที่  สร้างหลวงพ่อพระโตโคตะมะ  ขนาดหน้าตัก 9 เมตร สูง 16 เมตรในโครงการหล่อพระสืบชะตาหลวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา  สืบพระศาสนา  และน้อมถวายเป็นพระราชกุศล 1.วัดแสนชะนี บ้านแสนชะนี ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2549 (พระโตโคตะมะองค์ปฐม) พระธรรมธรภรังสี ฉนฺทโร  เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง 2.วัดจอมแจ้ง บ้านแก่งม่วง ต.น้ำทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย องค์ต้นแบบพิมพ์  ฉลองพิมพ์วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2554  พระปลัดสัจจา สุทธจิตโต เจ้าอาวาส 3.วัดโพนทอง  บ้านห้วยเดื่อ ต.น้ำทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย สร้างเมื่อ  วันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2554  พระปลัดชัยรัตน์ ภูริปัญโญ (หลวงปู่มุณีน้อย)  เจ้าอาวาส 4.วัดเกาะแก้วศิวิไลซ์  บ้านโนนกลาง ต.โนนกลาง อ.พิบูลย์มังสาหาร จ.อุบลราชธานี สร้างเมื่อ  วันที่ ... Read More »