Tag Archives: สุริยะธาตุปรากฏ

สุริยะธาตุปรากฏ

สุริยะธาตุปรากฏ   พออธิษฐานเสร็จข้อพระหัตถ์เบื้องขวาได้ปรากฏขึ้นมาและเสด็จพุ่งขึ้นไปบน อากาศ  เกิดเป็นแสงสว่างทั่วท้องฟ้าเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายต่างประกาศกึกก้องขึ้น ว่า  “สุริยะธาตุปรากฏแล้ว  สุริยะธาตุปรากฏแล้ว สุริยะธาตุปรากฏแล้ว” ๓ ครั้งดังก้องกังวานไปทั่วจักรวาล  หลวงพ่อตกใจมาก เ กิดปิติขึ้นอย่างรุนแรง  น้ำตไหลพรากไหลออกมาอย่างมากคล้ายกับคนร้องไห้  จากนั้นเทวดาก็นำหลวงพ่อกลับมาส่งเข้าร่าง  เมื่อได้สติหลวงพ่อเปิดประตูคลานออกมาจุดธูปเทียนหน้าโต๊ะหมู่บูชาตั้งจิต อธิษฐานว่า  “ถ้าสิ่งที่ปรากฏแก่เกล้าฯนี้มีจริง  ข้าฯ นั่งสมาธิยังไม่สงบดี  สิ่งเหล่านี้มาปรากฏได้อย่างไร  ถ้าสิ่งนี้มีจริงขอให้ข้าพเจ้าหายปวดขาเดินได้เป็นปกติ  ข้าพเจ้าจะเตรียมสถานที่รองรับ”  เมื่ออธิษฐานเสร็จก็เข้าห้องพักผ่อน  พอตื่นเช้าขึ้นมาก็เดินได้แต่ยังไม่หายดี  ตอนที่ปวดมาก ๆ หลวงพ่อได้เรียกญาติโยมมาช่วยกันรักษา  มาต้มน้ำอุ่น  มาประคบยา  ทำลูกประคบบ้าง  โยมทายกที่เป็นคนประคบบอกว่า  เขานึ่งลูกประคบแล้วเอามารองทาบกับตัวเขาเองมันร้องจัด  เวลาเขาเอาไปวางที่ขาหลวงพ่อๆ บอกว่าไม่ร้อนไม่รู้สึกอะไร เขาก็งง  เขาก็กลับเอาไปนึ่งใหม่ให้มันร้อน  พอเอามาประคบหลวงพ่อก็เหมือนเดิม  สาเหตุอันนี้เนื่องมาจากสุริยะธาตุ การที่เทวดาทั้งหลายเขาประกาศก้องว่า  สุริยะธาตุปรากฏแล้ว  สุริยะธาตุก็คือแสงสว่างของพระพุทธเจ้า  คือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ปรากฏขึ้นแล้วสุริยะธาตุปรากฏแล้ว  หลวงพ่อจึงได้ให้หลวงปู่นพสิทธิ์จัดทำสติกเกอร์ติด รถว่า “สุริยะธาตุปรากฏแล้ว” เมื่อหลวงพ่อได้ประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน หลวงพ่อจึงได้เริ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องราวของพระบรมสารีริกธาตุ  ก็เลยเข้าใจเรื่องราวในสมัยพุทธกาล  ในอดีตเมื่อครั้งสมัยพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิ ญาณ  ทรงประกาศพระศาสนา  มีคนศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและประกาศว่า  “พระพุทธเจ้าอุบัติแล้วพระพุทธเจ้าอุบัติแล้ว  พระพุทธเจ้าอุบัติแล้ว” ๓ครั้ง  นี่คือที่มาแห่งพระพุทธเจ้ามาบังเกิดแต่ละยุค  ในยุคนี้สุริยะธาตุปรากฏแล้ว  แต่ในยุคก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติแล้ว  พระพุทธเจ้าปรากฏแล้ว  ... Read More »