ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สมทบทุนสร้างรูปเหมือนหลวงปู่ใหญ่ ” พระมหาโมคคัลลานะ “

12036442_1668506673407527_927970445446912662_n

เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนกองทุน ” สุริยะธาตุ ” เพื่อจัดสร้างรูปเหมือนหลวงปู่ใหญ่ ” พระมหาโมคคัลลานะ ” ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๔.๒๙ น. สูง ๒๕ เมตร ถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล ถวายบูชาหลวงปู่ใหญ่มหาโมคคัลลานะ และ สร้างเสริมบุญบารมี ณ วัดป่าคำบอน ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ … อานิสงค์กฐินทาน… โดยพระราชพรหมยาน ( หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ.) บุคคลที่ทอดกฐินครั้งหนึ่งในชีวิต จะปรารถนาพระโพธิญาณก็ย่อมได้ นั่นก็หมายความว่า.. จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ จะปรารถนาเป็นอัครสาวกก็ได้ จะปรารถนาเป็นมหาสาวกก็ได้ จะปรารถนานิพพานเป็นพระอรหันต์ปกติก็ได้ รวมความว่า.. ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด คำว่า ” ยากจนเข็ญใจ ” จะไม่มีแก่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกชาติ Read More »

พิธียกช่อฟ้าอุโบสถ

12079680_1668675010057360_5572754641030213218_n

วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕๘ วัดป่านาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ได้มีการประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ และพิธีเปิดป้ายศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์และพิธีถวายมหาสังฆทานโดยมีพระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิมุนี รจจ.อุบลราชธานี วัดปากน้ำ ( บุ่งสระพัง.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ท่านสุชาติ – สจ.ลำพูน ตันติวณิชชานนท์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทุกๆภาคส่วนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก Read More »

” สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ดำ “

12074788_1669904983267696_3024812084409097220_n

” สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ดำ ” ที่จำลองมาจากเมืองนาลันทา ประเทศอินเดีย เพื่อประดิษฐานไว้ที่ศาลาการเปรียญ วัดป่าหนองโดน ศิวิไลซ์ ชัยโย บ้านนาจะหลวย ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี Read More »

” หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ” จ.ขอนแก่น

11750630_1641899219401606_4793966362778649522_n

เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้.. สำหรับการประกอบพิธีเทปูนหล่อพระ ” หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ” ขนาดหน้าตักกว้าง ๓.๖๐ เมตร ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านโคกกลาง ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร ประธานโครงการหล่อพระสืบชะตาหลวงฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยพระมหาสวัสดิ์ สัจจะวาที เจ้าอาวาส ได้ร่วมกันนำพาสาธุชนในการสร้างสมบารมีในครั้งนี้   Read More »

บูรณาการองค์หลวงปู่ใหญ่มหาโมคคัลลานะ

11136755_1606996639558531_1619724272005662956_n

๑๐.๒๖ น. วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ วัดป่าคำบอน ต.ตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร ได้นำพาลูกหลานชาวศิวิไลซ์ประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อที่จะได้บูรณาการองค์หลวงปู่ใหญ่มหาโมคคัลลานะ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕ เมตร เพื่อให้แล้วเสร็จภายในต้นปีหน้า Read More »

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานชั่วคราว…

10678549_1598569663734562_3332225500846560128_n

เช้าวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ไปประดิษฐานชั่วคราว ที่วัดแสนชะนี ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี   Read More »

สงกรานต์ วัดภูพลานสูง ” ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘

10599429_1595144894077039_5077412951980168003_n

” สงกรานต์ วัดภูพลานสูง ” ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘” เรียนเชิญเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย ร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และ สรงน้ำพระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เนื่องในวันสิริอายุวัฒนมงคลและวัน ขึ้นปีใหม่ไทย Read More »

เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

1549567_1588005251457670_7305864079785591534_n

เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ที่ประเทศอินเดียและเนปาล ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ถึง ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ นำทัวร์โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร Read More »

วัดพระธาตุแสนคำฟู

10958296_1566808916910637_8402204714042905208_n

วัดพระธาตุแสนคำฟู บ้านสันต้นเปา ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ติดชายแดนแม่น้ำโขง ไทย – ลาว แห่งนี้มีตำนานนานนับพันปี เป็นสถานที่ประดิษฐาน พระเกศา และมี อุโบสถเรือหงษ์ที่น่าจะสวยงามที่สุดในภาคเหนือได้รับการประกาศพระเกียรติคุณแด่พระจอมมุนี ผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกในยุค ศิวิไลซ์ โดยพระเดชพระคุณ พระอาจารย์ พรชัย ฐิตชโย สัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ แห่งดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ Photos&Reports by Remunee Thu 12 Feb 2015 Read More »