ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

หนึ่งปีมีครั้งเดียวกับโอกาสที่หาได้ยาก ที่นี่..

หนึ่งปีมีครั้งเดียวกับโอกาสที่หาได้ยาก ที่นี่.. เท่านั้น.. เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใคร่ในพระธรรม ได้สดับตรับฟังแก่นพระธรรมแบบเข้มๆ เค็มๆ และแทงทะลุ ของสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ แห่งดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ พระอาจารย์ พรชัย ฐิตชโย ครูบาอาจารย์ทางธรรมรูปแรกในชีวิตของข้าพเจ้า หมายเหตุ: ตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ๒๐๐ กว่ารูป ทุกๆวัน Read More »

เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสร้างบุญบารมี…

เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสร้างบุญบารมีกับ.. พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง ในโครงการสร้างตัวตนรูปเหมือน ๑.” หลวงปู่ใหญ่มหาโมคคัลลานะ ” ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕ เมตร ๒.” หลวงพ่อองค์ดำ ” ๓.” พระอัคครสาวก ” ในสมัยพุทธกาล เพื่อประดิษฐานไว้.. ณ วัดป่าคำบอน ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โดยท่านสามารถบริจาคสมทบทุนสร้างได้ที่.. บัญชีกองทุน ” สุริยะธาตุ ” วัดภูพลานสูง ธนาคารออมสิน สาขานาจะหลวยหมายเลขบัญชี 055-740193499 Read More »

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

โครงการนี้เป็นดั่งโครงการคืนคนดีสู่สังคม ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง ได้มีเมตตาให้พระอาจารย์ ชัยวัฒน์ กิตฺติญาโณ ประธานที่ปรึกษาวัดภูพลานสูง รับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการนี้ให้เป็นผล อันเป็นการแบ่งเบาและช่วยเหลือหน่วยงานราชการในการบำบัดด้วยธรรมโอสถและเป็นการให้โอกาสแก่เยาวชนพลเมืองของชาติกลับคืนสู่สังคมด้วย ” วิถีพุทธ ” ต่อไป   Read More »

หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๗

วัดแคมป์สน ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำนวยการโดย พระอาจารย์อนงค์ อนงฺคโณ เจ้าอาวาสวัดแคมป์สน หล่อเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ Read More »

งานพุทธศิลป์ชิ้นเอก…

ศิวิไลซ์ ชัยโย ขอขอบพระคุณทีมงาน คนสร้างตำนาน นำทีมโดยช่าง ต่าย วัดภูพลานสูง ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจถวายงานพระพุทธองค์อย่างสุดฝีมือในครั้งนี้ อันเป็นงานพุทธศิลป์ชิ้นเอกชิ้นหนึ่งที่ฝากไว้ในแผ่นดิน ฝากไว้ในพระศาสนาเพื่อความศิวิไลซ์ของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก  ขอขอบพระคุณอีกครั้ง ด้วยหัวใจศิวิไลซ์ Read More »

เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชน

เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ร่วมกันประกอบพิธีสมโภช หลวงพ่อพระโตโคตะมะ และพิธีเปิดป้าย วัดภูพลานสูง ๒๑ – ๒๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ Read More »

เรียนเชิญเจริญพรพุทธศาสนิกชนชาว ศิวิไลซ์

เรียนเชิญเจริญพรพุทธศาสนิกชนชาว ศิวิไลซ์ ร่วมชม & ร่วมขบวนอัญเชิญสัญญาบัตรพัดยศเพื่อประกอบพิธีฉลองสมณศักดิ์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง วันที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ Read More »

ใกล้เริ่มแล้วครับ.. กับงานปริวาสกรรมประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

ใกล้เริ่มแล้วครับ.. อังคาร ๑๓ – พฤหัสบดี ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ พุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ วังพระนิพพาน วัดภูพลานสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี จึงขอเรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเข้ามาสู่สถานลานธรรมด้วย หัวใจศิวิไลซ์ ด้วยกันเทอญ.! Read More »

หลวงพ่อพระโตโคตะมะ องค์ที่ ๕๗

ร่วมสร้างบุญบารมีกับบทบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโลก หลวงพ่อพระโตโคตะมะ องค์ที่ ๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ถึง ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ วัดศิวิไลซ์ ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี Read More »