ข่าวเด่น

เทศกาลงานกฐิน”คืนถิ่นภูพลานสูง”

เทศกาลงานกฐิน..
" คืนถิ่นภูพลานสูง "

เทศกาลงานกฐิน.. ” คืนถิ่นภูพลานสูง ” เรียนเชิญ/เจริญพร.. ท่านพุทธศาสนิกชนชาวศิวิไลซ์ ร่วมกันสั่งสมบุญกุศล ด้วยการถวายผ้าพระกฐิน แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำนำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ กำหนดการ.. เย็นวันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม .. มีพิธีสวดมนต์สมโภชองค์ผ้าพระกฐิน ณ ศาลากลางบ้าน บ้านหลักเมือง เช้าวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม มีการประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐิน เป็นเสร็จพิธี Phuuphalarnsoung Temple, Najalouy district, UBONRATCHATHANEE province. Near the Emerald triangle THAI – LAOS – CAMBODIA. โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เป็นประธานสงฆ์ ณ ศาลาวิบูลย์ธรรมธาดา สถานที่ประดิษฐาน.. * พระสุริยะธาตุ.. พระบรมสารีริกธาตุองค์เอกของโลก * ตั้งอยู่ในพื้นที่.. ” พุทธอุทยาน เฉลิมพระเกียรติ วังพระนิพพาน ” วัดภูพลานสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ... Read More »

New history of the world.

วัดพระธาตุดอยเวา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หนึ่งในตำนานสุริยะธาตุ ยุคศิวิไลซ์ วัดพระธาตุดอยเวา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สถานที่ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระสุริยะธาตุ ส่วนของข้อพระหัตถ์เบื้องขวา และพระสรีรังคารธาตุ โดยพระมหากัสสปะเถระเจ้า เป็นผู้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้เมื่อปีพุทธศักราชที่ ๑๓ และมีกลุ่มแมงเงา เฝ้าอารักษ์ไว้ ( สมัยก่อนนี้.. เมืองนี้เป็นเขตเมืองสิบสองปันนา ) At Phrathat Doi Wao , Maesai district , Chiangrai province. Northern of THAILAND , near the Golden Triangle , THAI – LAOS – MYANMAR.     Read More »

พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เป็นประธานสงฆ์ในการทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

5

เช้าวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ นาฬิกา  พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี  เป็นประธานสงฆ์ในการทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ Katina day at Phuuphalarnsoung Temple , Ubonratchathanee province. On Sunday 6 November 2016 , 10.00 a.m. Read More »

สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ในวันออกพรรษา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑

13240528_1755674321357428_8280522601421092564_n

ในวันออกพรรษา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ทางวัดภูพลานสูงได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงมาให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต Read More »

วันวิสาขบูชาที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

13221087_1755674448024082_3458392672378152145_n

วันวิสาขบูชาที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลาเที่ยงครึ่ง พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เป็นประธานสงฆ์ประกอบพิธีถวายน้ำสรง ๛ พระสุริยะธาตุ ๛ พระบรมสารีริกธาตุองค์เอกของโลก ณ ศาลาวิบูลย์ธรรมธาดานุสรณ์ Read More »

เรียนเชิญเจริญพร ท่านพุทธศาสนิกชนชาวศิวิไลซ์ ร่วมกันสั่งสมบุญบารมีด้วยการเทปูนหล่อพระ ในโครงการหล่อพระสืบชะตาหลวง

puyai1

กราบอาราธนา , เรียนเชิญเจริญพร ท่านพุทธศาสนิกชนชาวศิวิไลซ์ ร่วมกันสั่งสมบุญบารมีด้วยการเทปูนหล่อพระ ในโครงการหล่อพระสืบชะตาหลวง ๛ หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ๛ ขนาดหน้าตักกว้าง ๙ เมตร สูง ๑๖ เมตร น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง ผู้เป็นประธานโครงการ โดยมีพระมหาเฉลิมชัย ฉนฺทสุทโธ เจ้าอาวาสวัดคำเตย เป็นประธานดำเนินงาน ในวันที่ ๒๑ ~ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ วัดคำเตย หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำเตย ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์  ๐๘๕-๔๙๕๐๓๘๗ Read More »

งานบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

12033038_1668518743406320_1927638085286807055_n

เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรม  ณ วัดภูพลานสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วันศุกร์ที่ ๑๓ – วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘     Read More »

สำลีรองพระบรมสารีริกธาตุ ( สุริยะธาตุ ) จากวัดภูพลานสูง

18305_1641968512728010_8054810713133580670_n

สำลีรองพระบรมสารีริกธาตุ ( สุริยะธาตุ ) จากวัดภูพลานสูง พระบรมสารีริกธาตุ สัณฐานไข่ปลา , พระธาตุและวัตถุมงคลต่างๆ ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่พระเศียร ” หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ” ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านโคกกลาง ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น   Read More »

พิธีเทปูนหล่อเสาเอกพระพุทธรูปนอน และพิธีวางศิลาฤกษ์ ” พระธาตุเจดีย์ จุลมณี “

เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสร้างบุญบารมีร่วมกันกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง ในการประกอบพิธีเทปูนหล่อเสาเอกพระพุทธรูปนอน ความยาวประมาณ ๕๐ เมตร ( จำนวน ๓ เสา ) และพิธีวางศิลาฤกษ์ ” พระธาตุเจดีย์ จุลมณี ” ณ ” ผาผึ้ง ” หน้าผาประวัติศาสตร์…พุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ” วังพระนิพพาน “วัดภูพลานสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เช้าวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ Read More »