ภาพกิจกรรม

เทศกาลงานกฐิน”คืนถิ่นภูพลานสูง”

เทศกาลงานกฐิน..
" คืนถิ่นภูพลานสูง "

เทศกาลงานกฐิน.. ” คืนถิ่นภูพลานสูง ” เรียนเชิญ/เจริญพร.. ท่านพุทธศาสนิกชนชาวศิวิไลซ์ ร่วมกันสั่งสมบุญกุศล ด้วยการถวายผ้าพระกฐิน แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำนำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ กำหนดการ.. เย็นวันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม .. มีพิธีสวดมนต์สมโภชองค์ผ้าพระกฐิน ณ ศาลากลางบ้าน บ้านหลักเมือง เช้าวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม มีการประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐิน เป็นเสร็จพิธี Phuuphalarnsoung Temple, Najalouy district, UBONRATCHATHANEE province. Near the Emerald triangle THAI – LAOS – CAMBODIA. โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เป็นประธานสงฆ์ ณ ศาลาวิบูลย์ธรรมธาดา สถานที่ประดิษฐาน.. * พระสุริยะธาตุ.. พระบรมสารีริกธาตุองค์เอกของโลก * ตั้งอยู่ในพื้นที่.. ” พุทธอุทยาน เฉลิมพระเกียรติ วังพระนิพพาน ” วัดภูพลานสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ... Read More »

พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เป็นประธานสงฆ์ในการทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

5

เช้าวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ นาฬิกา  พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี  เป็นประธานสงฆ์ในการทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ Katina day at Phuuphalarnsoung Temple , Ubonratchathanee province. On Sunday 6 November 2016 , 10.00 a.m. Read More »

ความคืบหน้ารูปหล่อพระมหาโมคลคัลลานะ

puyai21

รูปหล่อพระมหาโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้าย ปรินิพพาน วันแรม 15 ค่ำ เดือน 12 หลังจากพระสารีบุตรนิพพานได้ 15 วัน ชื่อเดิม โกลิตะมาณพ ชื่ออื่น โมคคัลลานะ สถานที่เกิด โกลิตคาม สถานที่บวช วัดเวฬุวันมหาวิหาร วิธีบวช เอหิภิกขุอุปสัมปทา สถานที่บรรลุธรรม บ้านกัลวาลมุตตคาม ตำแหน่ง พุทธอัครสาวกเบื้องซ้าย เอตทัคคะ ผู้มีฤทธิ์มาก ปรินิพพาน วันแรม 15 ค่ำ เดือน 12 หลังจากพระสารีบุตรนิพพานได้ 15 วัน สถานที่ปรินิพพาน กาฬศิลา แห่งมคธชนบท ฐานะเดิม ชาวเมือง ชาวมคธ วรรณะเดิม พราหมณ์ การศึกษา จบไตรเพท พระมหาโมคคัลลานเถระ เป็นพระภิกษุอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า เป็นพระอสีติมหาสาวกผู้เป็นเอตทัคคะในด้านผู้มีฤทธิ์มาก คู่กับพระสารีบุตร ผู้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา Read More »

” สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ดำ “

12074788_1669904983267696_3024812084409097220_n

” สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ดำ ” ที่จำลองมาจากเมืองนาลันทา ประเทศอินเดีย เพื่อประดิษฐานไว้ที่ศาลาการเปรียญ วัดป่าหนองโดน ศิวิไลซ์ ชัยโย บ้านนาจะหลวย ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี Read More »

” หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ” จ.ขอนแก่น

11750630_1641899219401606_4793966362778649522_n

เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้.. สำหรับการประกอบพิธีเทปูนหล่อพระ ” หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ” ขนาดหน้าตักกว้าง ๓.๖๐ เมตร ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านโคกกลาง ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร ประธานโครงการหล่อพระสืบชะตาหลวงฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยพระมหาสวัสดิ์ สัจจะวาที เจ้าอาวาส ได้ร่วมกันนำพาสาธุชนในการสร้างสมบารมีในครั้งนี้   Read More »

สำลีรองพระบรมสารีริกธาตุ ( สุริยะธาตุ ) จากวัดภูพลานสูง

18305_1641968512728010_8054810713133580670_n

สำลีรองพระบรมสารีริกธาตุ ( สุริยะธาตุ ) จากวัดภูพลานสูง พระบรมสารีริกธาตุ สัณฐานไข่ปลา , พระธาตุและวัตถุมงคลต่างๆ ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่พระเศียร ” หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ” ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านโคกกลาง ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น   Read More »

บูรณาการองค์หลวงปู่ใหญ่มหาโมคคัลลานะ

11136755_1606996639558531_1619724272005662956_n

๑๐.๒๖ น. วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ วัดป่าคำบอน ต.ตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร ได้นำพาลูกหลานชาวศิวิไลซ์ประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อที่จะได้บูรณาการองค์หลวงปู่ใหญ่มหาโมคคัลลานะ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕ เมตร เพื่อให้แล้วเสร็จภายในต้นปีหน้า Read More »

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานชั่วคราว…

10678549_1598569663734562_3332225500846560128_n

เช้าวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ไปประดิษฐานชั่วคราว ที่วัดแสนชะนี ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี   Read More »

สงกรานต์ วัดภูพลานสูง ” ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘

10599429_1595144894077039_5077412951980168003_n

” สงกรานต์ วัดภูพลานสูง ” ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘” เรียนเชิญเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย ร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และ สรงน้ำพระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เนื่องในวันสิริอายุวัฒนมงคลและวัน ขึ้นปีใหม่ไทย Read More »