ภาพกิจกรรม

This morning.. At Thai Buddhagaya Temple

11133664_1592125217712340_9147321603812409027_n

This morning.. At Thai Buddhagaya Temple. ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ 2 Apr 2015 คณะสงฆ์หมู่ใหญ่สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ อุโบสถ วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย Read More »

วัดพระธาตุแสนคำฟู

10958296_1566808916910637_8402204714042905208_n

วัดพระธาตุแสนคำฟู บ้านสันต้นเปา ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ติดชายแดนแม่น้ำโขง ไทย – ลาว แห่งนี้มีตำนานนานนับพันปี เป็นสถานที่ประดิษฐาน พระเกศา และมี อุโบสถเรือหงษ์ที่น่าจะสวยงามที่สุดในภาคเหนือได้รับการประกาศพระเกียรติคุณแด่พระจอมมุนี ผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกในยุค ศิวิไลซ์ โดยพระเดชพระคุณ พระอาจารย์ พรชัย ฐิตชโย สัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ แห่งดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ Photos&Reports by Remunee Thu 12 Feb 2015 Read More »

เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสร้างบุญบารมี…

เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสร้างบุญบารมีกับ.. พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง ในโครงการสร้างตัวตนรูปเหมือน ๑.” หลวงปู่ใหญ่มหาโมคคัลลานะ ” ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕ เมตร ๒.” หลวงพ่อองค์ดำ ” ๓.” พระอัคครสาวก ” ในสมัยพุทธกาล เพื่อประดิษฐานไว้.. ณ วัดป่าคำบอน ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โดยท่านสามารถบริจาคสมทบทุนสร้างได้ที่.. บัญชีกองทุน ” สุริยะธาตุ ” วัดภูพลานสูง ธนาคารออมสิน สาขานาจะหลวยหมายเลขบัญชี 055-740193499 Read More »

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

โครงการนี้เป็นดั่งโครงการคืนคนดีสู่สังคม ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง ได้มีเมตตาให้พระอาจารย์ ชัยวัฒน์ กิตฺติญาโณ ประธานที่ปรึกษาวัดภูพลานสูง รับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการนี้ให้เป็นผล อันเป็นการแบ่งเบาและช่วยเหลือหน่วยงานราชการในการบำบัดด้วยธรรมโอสถและเป็นการให้โอกาสแก่เยาวชนพลเมืองของชาติกลับคืนสู่สังคมด้วย ” วิถีพุทธ ” ต่อไป   Read More »

หลวงพ่อพระโตโคตะมะ องค์ที่ ๕๕

ภาพประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโลกที่พุทธศาสนิกชนผู้ที่ปรารถนาไว้ได้มาร่วมแรงกายและใจสร้างตัวตนองค์ หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ขนาดหน้าตักกว้าง ๙ เมตร องค์ที่ ๕๕ ของประเทศไทยและของโลก เพื่อช่วยกันทำหน้าที่ประกาศพระเกียรติคุณของพระพุทธองค์ในยุค ศิวิไลซ์ ซึ่ง กำลังจะแล้วเสร็จในวันนี้ ด้วยเวลาอันรวดเร็วทันใจ ( ประมาณ ๔ วัน ๓ คืน สำหรับการเทปูนหล่อองค์พระ ) ณ วัดสว่างอารมณ์ อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ อัพเดท: เช้าวันนี้เสาร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ การเทปูนหล่อพระ หลวงพ่อพระโตโคตะมะ องค์ที่ ๕๕ ของประเทศไทยและของโลก ได้แล้วเสร็จและทำการถอดแบบพิมพ์ออกเรียบร้อยแล้ว ณ วัดสว่างอารมณ์ อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ Read More »

หลวงพ่อพระโตโคตะมะ องค์ที่ ๑๗

พระ ครูธรรมธร ภรังสี ฉันทฺโร เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง อธิบายความเป็นมาของพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดาองค์พระสัมมาสัมพุทธ เจ้า (พระสรีรังคารธาตุ, ข้อพระหัตถ์เบื้องขวา, พระพุทธโลหิต ,พระพุทธทันต(พระเขี้ยวฝาง)

หลวงพ่อพระโตโคตะมะ (องค์ที่ ๑๗) วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ณ.วัดใต้ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ในวันที่ ๒๔-๒๙ เมษายน๒๕๕๕ กำหนดการณ์ วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เทหน้าตัก “หลวงพ่อพระโตโคตะมะ” วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ประกอบพิิมพ์ “องค์หลวงพ่อพระโตโคตะมะ” วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ เทพิมพ์ใหญ่ “องค์หลวงพ่อพระโตโคตะมะ” วันศุกร์-เสาร์ที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ เทพิมพ์ใหญ่ “องค์หลวงพ่อพระโตโคตะมะ” วันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ ถอดพิมพ์ .เปิดพระเนตรถวาญพระหัตถ์ “องค์หลวงพ่อพระโตโคตะมะ” โดยพระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต) เป็น ประธานในพิธี พร้อมสรงน้ำเนื่องในวันอาุยุวัฒนะมงคล Read More »