ภาพกิจกรรม

งานพุทธศิลป์ชิ้นเอก…

ศิวิไลซ์ ชัยโย ขอขอบพระคุณทีมงาน คนสร้างตำนาน นำทีมโดยช่าง ต่าย วัดภูพลานสูง ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจถวายงานพระพุทธองค์อย่างสุดฝีมือในครั้งนี้ อันเป็นงานพุทธศิลป์ชิ้นเอกชิ้นหนึ่งที่ฝากไว้ในแผ่นดิน ฝากไว้ในพระศาสนาเพื่อความศิวิไลซ์ของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก  ขอขอบพระคุณอีกครั้ง ด้วยหัวใจศิวิไลซ์ Read More »

เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชน

เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ร่วมกันประกอบพิธีสมโภช หลวงพ่อพระโตโคตะมะ และพิธีเปิดป้าย วัดภูพลานสูง ๒๑ – ๒๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ Read More »

เรียนเชิญเจริญพรพุทธศาสนิกชนชาว ศิวิไลซ์

เรียนเชิญเจริญพรพุทธศาสนิกชนชาว ศิวิไลซ์ ร่วมชม & ร่วมขบวนอัญเชิญสัญญาบัตรพัดยศเพื่อประกอบพิธีฉลองสมณศักดิ์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง วันที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ Read More »

พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุองค์เอกของโลก

วันอาทิตย์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘ หลวงปู่ใหญ่ภรังสี  ฉนฺทโร   เป็นประธานสงฆ์ในพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุองค์เอกของโลก”พระสุริยะธาตุ”  ที่ประดิษฐานอยู่ที่หอแก้วศรีสุริยะ  วัดภูพลานสูง  เป็นการสรงน้ำฯ วันเพ็ญแรกของปีพุทธศักราช  ๒๕๕๘ Read More »

ลูกศิษย์ถวายต้นจันผา

ลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ถวายต้นจันผา เพื่อประดับสวนหย่อมป้าย Read More »

ปรับปรุงและบูรณะศาลาวิบูลย์ธรรมธาดานุสรณ์

งานปรับปรุงและบูรณะศาลาวิบูลย์ธรรมธาดานุสรณ์ สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  วัดภูพลานสูง   อยู่ระหว่างดำเนินการ ( จันทร์ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ) Read More »