การสร้างหลวงพ่อพระโตโคตะมะ

เทศกาลงานกฐิน”คืนถิ่นภูพลานสูง”

เทศกาลงานกฐิน..
" คืนถิ่นภูพลานสูง "

เทศกาลงานกฐิน.. ” คืนถิ่นภูพลานสูง ” เรียนเชิญ/เจริญพร.. ท่านพุทธศาสนิกชนชาวศิวิไลซ์ ร่วมกันสั่งสมบุญกุศล ด้วยการถวายผ้าพระกฐิน แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำนำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ กำหนดการ.. เย็นวันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม .. มีพิธีสวดมนต์สมโภชองค์ผ้าพระกฐิน ณ ศาลากลางบ้าน บ้านหลักเมือง เช้าวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม มีการประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐิน เป็นเสร็จพิธี Phuuphalarnsoung Temple, Najalouy district, UBONRATCHATHANEE province. Near the Emerald triangle THAI – LAOS – CAMBODIA. โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เป็นประธานสงฆ์ ณ ศาลาวิบูลย์ธรรมธาดา สถานที่ประดิษฐาน.. * พระสุริยะธาตุ.. พระบรมสารีริกธาตุองค์เอกของโลก * ตั้งอยู่ในพื้นที่.. ” พุทธอุทยาน เฉลิมพระเกียรติ วังพระนิพพาน ” วัดภูพลานสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ... Read More »

พิธีเทปูนหล่อพระพุทธปฏิมา ๛ หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ๛ ๙ ~ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

9-12-11-59

เรียนเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนร่วมกันประกอบพิธีเทปูนหล่อพระพุทธปฏิมา ๛ หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ๛ ขนาดหน้าตักกว้าง ๙ เมตร , สูง ๑๗.๕๐ เมตร จากดำริพระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร เจ้าอาวาสวัดภูพลานสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๙ ~ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ วัดป่านาเกษม ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี New Buddha Image Loungphor Phrato * KOTAMA * Wild 9 meters , tall 17.50 meters. Will start to build on 9 – 16 November 2016. At Panakasaem temple ... Read More »

เรียนเชิญเจริญพร ท่านผู้มีจิตศรัทธา.. ร่วมกันร้อยดวงใจเทปูนหล่อพระ ๛ หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ๛ ๒๕ ~ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

๛ หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ๛

เรียนเชิญเจริญพร ท่านผู้มีจิตศรัทธา.. ร่วมกันร้อยดวงใจเทปูนหล่อพระ ๛ หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ๛ ขนาดหน้าตักกว้าง ๙ เมตร , สูง ๑๗.๕ เมตร ณ วัดป่าลำฉมวก บ้านโคกพวง ต.ลุงประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๕ ~ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ๛ ด้วยหัวใจศิวิไลซ์ ๛ Read More »

๛ หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ๛

13221687_1757652604492933_7028294000174350468_n

จากแบบพิมพ์ชุดที่ ๒ ของวัดภูพลานสูง โครงการหล่อพระสืบชะตาหลวง ๛ หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ๛ องค์นี้เป็นองค์ที่ ๖ ในขนาดหน้าตักกว้าง ๙ เมตร , สูง ๑๗.๕๐ เมตร ทำการเทปูนหล่อระหว่างวันที่ ๑๘~๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ได้ประดิษฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ วัดภูวังน้ำจั้น บ้านโดมประดิษฐ์ ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ Loungphor Phrato ” KOTAMA ” build with in four days. 18-21 May 2016 Wild 9 meters, tall 17.50 meters. Read More »

” หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ” จ.ขอนแก่น

11750630_1641899219401606_4793966362778649522_n

เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้.. สำหรับการประกอบพิธีเทปูนหล่อพระ ” หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ” ขนาดหน้าตักกว้าง ๓.๖๐ เมตร ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านโคกกลาง ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร ประธานโครงการหล่อพระสืบชะตาหลวงฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยพระมหาสวัสดิ์ สัจจะวาที เจ้าอาวาส ได้ร่วมกันนำพาสาธุชนในการสร้างสมบารมีในครั้งนี้   Read More »

หลวงพ่อพระโตโคตะมะ องค์ที่ ๓๐

เรียนเชิญเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายและลูกหลานพระยาธรรมชาวศิวิไลซ์ร่วมกันสั่งสมบุญบารมีด้วยการสวดมนต์ถวายในงานพิธีสถาปนาพุทธาภิเษก ” หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ” องค์ที่ ๓๐ ของประเทศไทยและของโลก พร้อมกับการเปล่งวาจาสาธุการ ” ศิวิไลซ์ ชัยโย ” โดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดโนนม่วง ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ในวันพุธที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ Read More »

หลวงพ่อพระโตโคตะมะ องค์ที่ ๕๔

เรียนเชิญเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย ร่วมสร้างบุญบารมีด้วยการเทปูนหล่อพระ ” หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ” ขนาดหน้าตักกว้าง ๙ เมตร องค์ที่ ๕๔ ของประเทศไทยและของโลกระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ วัดยางสีสุราช ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม Read More »

หลวงพ่อพระโตโคตะมะ องค์ที่ ๕๕

ภาพประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโลกที่พุทธศาสนิกชนผู้ที่ปรารถนาไว้ได้มาร่วมแรงกายและใจสร้างตัวตนองค์ หลวงพ่อพระโตโคตะมะ ขนาดหน้าตักกว้าง ๙ เมตร องค์ที่ ๕๕ ของประเทศไทยและของโลก เพื่อช่วยกันทำหน้าที่ประกาศพระเกียรติคุณของพระพุทธองค์ในยุค ศิวิไลซ์ ซึ่ง กำลังจะแล้วเสร็จในวันนี้ ด้วยเวลาอันรวดเร็วทันใจ ( ประมาณ ๔ วัน ๓ คืน สำหรับการเทปูนหล่อองค์พระ ) ณ วัดสว่างอารมณ์ อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ อัพเดท: เช้าวันนี้เสาร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ การเทปูนหล่อพระ หลวงพ่อพระโตโคตะมะ องค์ที่ ๕๕ ของประเทศไทยและของโลก ได้แล้วเสร็จและทำการถอดแบบพิมพ์ออกเรียบร้อยแล้ว ณ วัดสว่างอารมณ์ อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ Read More »