การสร้างหลวงพ่อพระโตโคตะมะ

หลวงพ่อพระโตโคตะมะ องค์ที่ ๕๗

ร่วมสร้างบุญบารมีกับบทบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโลก หลวงพ่อพระโตโคตะมะ องค์ที่ ๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ถึง ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ วัดศิวิไลซ์ ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี Read More »

หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๓

วัดเกาะแก้วศิวิไลซ์ บ้านโนนกลาง ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อำนวยการโดย พระอาจารย์พรหม วิสุทธิญาโณ เจ้าอาวาส หล่อเมื่อวันที่ ๒๓- ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ Read More »

หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๒

วัดป่าห้วยเดื่อ บ้านห้วยเดื่อ ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย อำนวยการโดย พระครูสมุห์ ชัยรัตน์ ภูริปัญโญ (หลวงปู่มุนีน้อย) เจ้าอาวาส หล่อเมื่อวันที่ ๙ – ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ Read More »

หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๑

หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ 1 (ต้นแบบพิมพ์) วัดจอมแจ้ง บ้านแก่งม่วง ต.น้ำทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย อำนวยการโดย พระครูใบฏีกา สัจจา สุทฺธจิตฺโต เจ้าอาวาส หล่อเมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ Read More »