การสร้างหลวงพ่อพระโตโคตะมะ

หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๒๒

วัดภูพลานสูง ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อำนวยการโดย พระครูธรรมธรภรังสี ฉนฺทโร หล่อเมื่อ วันที่ ๕ – ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ Read More »

หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๑๙

วัดศรีเจริญ บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑรึก จังหวดอุบลราชธานี หล่อเมื่อ วันที่ ๒๓ – ๒๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ Read More »

หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๑๗

วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อำนวยการโดย พระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ) เจ้าอาวาส หล่อเมื่อ วันที่ ๒๕ – ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ Read More »

หลวงพ่อพระโตโคตะมะองค์ที่ ๑๔

วัดป่าหนองพี่น้อง ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี อำนวยการโดย พระอธิการขวัญธเนตร ศิริภัทโธ เจ้าอาวาส โทร. 084-743-6784 Read More »